Poprawa Matury

29/06/2010

Matura 2010 matematyka

Filed under: Uncategorized — admin @ 10:49

Matura 2010 matematyka – a jednak możliwe

Wiadomość o tym, że matematyka powróci na maturę jako przedmiot obowiązkowy została potwierdzona na dwa lata wstecz. Właśnie w 2008 roku na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej został opublikowany Informator o egzaminie maturalnym od 2010 roku matematyka. W informatorze możemy przeczytać, że matura z matematyki 2010 będzie obowiązkowa dla wszystkich przystępujących do egzaminu. Kiedy hasło „matura 2010 matematyka” jako całość, trafiło do świadomości przyszłych maturzystów zaczęło kojarzyć się z nocnym koszmarem. Wśród młodzieży pojawiały się głosy, że w ten sposób „ktoś” chce po prostu utrudnić im życie. Decyzja o tym, że matura 2010 matematyka jest ostateczna zdecydowanie nie przypadła do gustu samym zainteresowanym. Przynajmniej większości. Jednak wtedy byli oni dopiero w pierwszej klasie i wszelkie bunty przeciw temu pomysłowi gasły równie szybko co wybuchały. Wiadomo, że dwa lata do matury to mnóstwo czasu i nikt nie zawracał sobie głowy pomysłem Ministra Edukacji. Jednak prawdziwa panika wkroczyła do szkół z początkiem września 2009 roku. Wtedy to wśród licealistów znaleźli się bohaterowie, którzy postanowili spróbować odmienić los swój i swoich rówieśników.

Matura 2010 matematyka – „mówimy NIE!”

Kiedy zaczęła się trzecia klasa liceum, a do matury zamiast dwóch lat zostało jedynie osiem miesięcy niepokorne jednostki zaczęły działać. Pewien chłopak z warszawskiego liceum wyszedł z inicjatywą petycji do Minister Edukacji w sprawie cofnięcia matematyki, jako przedmiotu obowiązkowego na egzaminie maturalnym. Podpisy zaczęły być zbierane w jego macierzystej szkole. Petycję przeciw egzaminowi matura 2010 matematyka podpisała spora część maturzystów. Następnie dokument miał być wysłany do znajomych z innych miast, po to, żeby mogli zebrać podpisy również w swoich szkołach. Jednak to czy petycja wypełniła swoje przeznaczenie i trafiła na biurko Pani Minister Hall pozostanie zagadką.
Z pewnością ten chłopak nie był jedyny i z łatwością można by znaleźć wielu takich, którzy postawieni pod murem podjęli desperackie działania, wierząc, że kroki przez nich podjęte mają szansę cokolwiek zmienić – wielu z nich prawdopodobnie przerażała poprawa matury z matematyki, którą postrzegali za niemożliwą do zdania.
Oprócz inicjatyw, działających w szkołach ślady sprzeciwu wobec przymusowej matematyki można było zobaczyć także na popularnych internetowych serwisach społecznościowych, takich jak na przykład grono czy facebook. Choć te były może bardziej symboliczne. Powstawały grupy w stylu „mówimy nie dla matury z matematyki” i tym podobne. Grupy te oczywiście w bardzo krótkim czasie zyskiwały wielu nowych członków, wśród których przeważał rocznik ‘91. Nadzieja na to, że może „matura 2010 matematyka” nie dojdzie do skutku była ogromna. Ale myślę, że zgasła w dniu, w którym we wszystkich liceach w Polsce odbyła się próbna matura z matematyki, zarządzona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Matura próbna z matematyki odbyła się 3.11.2009 roku, w dniu, który wyznaczyła CKE. Wówczas było wiadomo, że nie ma szans na zmianę decyzji. Komentarze maturzystów niekiedy były przerażające. Były też takie, które wyrażały zadowolenie i oczekiwanie na dobre wyniki. Ale jednak większość spodziewała się pogromu. I jak się potem okazało – słusznie. Po sprawdzeniu prac raport CKE zawiera informację, że tym, że 25% maturzystów nie uzyskała 30%, potrzebnych do zdania egzaminu. A więc co czwarty uczeń, który przystąpił do egzaminu nie zaliczył.

Matura 2010 matematyka – już po

Mamy czerwiec. Obowiązkowa matura z matematyki, mimo wszelkich starań się odbyła. Przebiegała na dwóch poziomach – podstawowym oraz rozszerzonym. Czas poziomu podstawowego to 170 minut. Egzamin w całej Polsce rozpoczynał się o 9.00. W przypadku, kiedy ktoś wyraził chęć przystąpienia do matury na poziomie rozszerzonym, wówczas musiał stawić się w szkole o godzinie 14.00 i miał do dyspozycji 180 minut. Najpierw jednak musiał przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym.
Arkusz dla poziomu podstawowego składał się z trzech grup zadań. Grupa pierwsza zawierała 25 zadań zamkniętych, a do każdego z nich były podane cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna była poprawna. Zdający zaznaczał odpowiedzi na karcie odpowiedzi, umieszczonej na końcu arkusza. Każda poprawna odpowiedź to jeden punkt. Pozostałe zadania to, tak zwane zadnia krótkiej lub rozszerzonej odpowiedzi. Te pierwsze będą punktowane w skali 0–2. Natomiast te rozszerzonej odpowiedzi, w zależności od ich ilości w skali 0-4, albo 0-5, albo 0-6. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów co stanowi 100%.
Egzamin jakim jest matura 2010 z matematyki zostanie uznany przez komisję okręgową za zdany, jeśli praca uzyska 30%. Oznacza to, że wystarczy mieć jedynie 15 punktów na 50 możliwych, by zdać.
Warto wiedzieć, że wynik egzaminu maturalnego z matematyki ustalony przez komisję jest ostateczny.

  • Blip
  • Google Gmail
  • Facebook
  • Grono
  • Google Bookmarks
  • Yahoo Mail
  • Twitter
  • Google Buzz
  • Share/Bookmark

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress